Cookiebeleid

Dit is het cookiebeleid van Via Schouten (hierna te noemen “Via Schouten”, “wij”,
“ons” of “onze”), een onderneming met adres Hongerlandsedijk 942, 3201 LW te
Spijkenisse. Via Schouten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 82873259. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies gebruiken en hoe wij
uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website www.viaschouten.nl
(de “Website”). Het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens
gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de
voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”),
de telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op dit moment
geldt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon
worden opgeslagen, wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw
computer, tablet of telefoon niet beschadigen. De opgeslagen informatie kan bij
een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies zijn
noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te
laten werken. Zonder deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. U
kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er bestaat een onderscheid tussen
permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies worden direct
na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard
om te voorkomen dat u niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren.
Een voorbeeld hiervan zijn aankopen die in een winkelwagen van een webshop
voor u bewaard worden. Wij delen de gegevens die wij inwinnen via deze cookies
dan ook niet met derden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan
functioneren. Door analytische cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site
naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat pagina’s geladen zijn en waarop
op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen
soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies
worden uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.

Google Analytics

Voor onze analytische diensten maken we gebruik van Google Analytics van het
Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google
Analytics plaatst een permanent cookie om uw webbrowser te identificeren.
Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met
Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze
informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet
mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen
toestemming gegeven om uw gegevens te delen met derden. U kunt volledig
voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te schakelen in uw
browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen
indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google
verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles
en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media cookies

Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter
opgenomen. Deze buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de Website
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van het
respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven
als LinkedIn, Twitter en Facebook houden zich aan de Privacy Shield principes en
zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.
Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen
of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten
overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Via Schouten
door een e-mail te sturen naar info@viaschouten.nl.

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze
Website. Het kan voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat
geval vindt u deze cookies niet terug in dit overzicht. Het gaat dan met name om
embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als een video die op Youtube
is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een cookie
tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met
ons door een mail te sturen naar info@viaschouten.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

Via Schouten heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat
informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek
wachtwoord). Echter, Via Schouten kan niet verzekeren dat de informatie op de
Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde
verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en accountinformatie
en voor het beheren van de e-mails tussen u en Via Schouten.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden.
Informatie verkregen met analytische cookies delen wij zonder uw toestemming
alleen met derden nadat wij deze gegevens hebben geanonimiseerd of nadat wij
voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben gekregen. Informatie
verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw
toestemming hebben gekregen.

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel
wordt gebruikt door iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen”). Als wij erachter
komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder
toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om
deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw
kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt
u contact met ons opnemen via info@viaschouten.nl.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Via Schouten, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of
wanneer onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als
gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan
kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of
overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit
Cookiebeleid moeten opvolgen.

Wijzigingen

Via Schouten kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt
daarom geadviseerd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen
van dit Cookiebeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd
op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met
Via Schouten door een e-mail te sturen naar info@viaschouten.nl.